Cothen
Navigatie: / home / rijksmonumenten

Rijksmonumenten in Cothen

Een groot deel van het cultureel erfgoed van Cothen bestaat uit rijksmonumenten. Hier vind je de 27 rijksmonumenten in Cothen
De Brink 2
3945 BE
Drie verdiepingsloze panden onder een zadeldak; nr. 1 en 2 met ongepleisterde lijstgevel; nr. 3 met gepleisterde rechte gevel. De vensters met luiken behangen. XIX. Een geheel vormend met het buurnummer 4. Brink 5 Cothen
De Brink 4
3945 BE
Verdiepingsloos pand onder zadeldak; gepleisterde rechte gevel. Vensters met luiken behangen, XIX. Vormt een geheel met de buurnummers 1, 2, en 3.
De Brink 5
3945 BE
Boerderij, gepleisterd huis met rechte daklijst, rieten zadeldak, opkamer, dwarshuis.
De Brink 7
3945 BE
Huisje met zadeldak tegen het kerkhof gelegen. Brink 7
De Brink 7
3945 BE
N.H.Kerk. Eenbeukig schip en koor met gemetselde gewelven, resten van de oude parochiekerk. Laatgotisch. Bepleisterd. In XIX aanbouwen. Klokkenstoel met anonieme klok, 1478, diam. 63,5 cm. Mechanisch torenuurwerk, circa 1920.
Dorpsstraat 18
3945 BL
Laag huisje onder een dak met het nr. 20. Dorpsstraat 18-20
Dorpsstraat 20
3945 BL
Laag huisje onder een dak met nr. 18 Dorpsstraat 18-20
Dorpsstraat 24
3945 BL
Serie woningen onder een lang zadeldak en rechte daklijst, gepleisterd, XVIII. Dosprstraat 24-26-28
Dorpsstraat 34
3945 BL
Lage woning onder rieten zadeldak aan de korte zijden afgewolfd. Kleine roeden, schuiframen, muurankers 1784.
De Zemelen, Kapelleweg
3945 ZA
Terrein waarin overblijfselen van een nederzetting. Datering: Romeinse tijd
Ambachtspad
3945 ZA
Terrein waarin overblijfselen van een nederzetting. Datering: Romeinse tijd
Rhijnestein
3945 ZA
Terrein waarin overblijfselen van het kasteel Rijnestein. Datering: 14e eeuw
Dwarsdijk
3945 ZA
Terrein waarin overblijfselen van een kapel. Datering: 13e eeuw
Molenplein 3
3945 CZ
Aan de westelijke dorpsrand staat de korenmolen, gebouwd in 1869 ter vervanging van een oudere, afgebrande voorganger en genaamd "oog in 't zeil". De molen is vermoedelijk in 1923 buiten gebruik gesteld, en later van maalwerk, wieken, kap en stelling ontdaan. In 1986-87 zijn deze onderdelen in reconstructie toegevoegd en is de molen weer maalvaardig gemaakt.
Rhijnestein 2
3945 BD
HOOFDGEBOUW behorende bij de buitenplaats Rhijnestein.
Rhijnestein 2
3945 BD
Historische PARK- EN TUINAANLEG behorende bij de buitenplaats Rhijnestein merendeels op sobere wijze aangelegd aan het einde van de negentiende-eeuw in landschappelijke stijl. Tuin Rhijnestein
Rhijnestein 1
3945 BD
POORTGEBOUW met aangebouwd KOETSHUIS behorende bij de buitenplaats Rhijnestein en toegang tot de voorburcht en het huis, in kern daterend uit de veertiende-eeuw.
Rhijnestein 2
3945 BD
Verdiept gelegen KASGEBOUW daterend uit het eerste kwart van de twintigste-eeuw op rechthoekige grondslag opgetrokken in baksteen, ijzer en glas en gelegen terzijde van de koude bakken nabij de moestuinmuur. Het gebouw staat op een lage bakstenen onderbouw waarop een ijzeren constructie bestaande uit spanten en gordingen. Het glas is opgenomen in metalen raamlatten.
Rhijnestein 2
3945 BD
Drie rechthoekige bakstenen KOUDE BAKKEN deels gescheiden door deels met bakstenen geplaveide tussenpaden. Twee grotere bakken, elk onderverdeeld in drie gedeelten, en een kleinere bak zijn evenwijdig aan elkaar geplaatst aan de noordzijde van de moestuin, op korte afstand van de moestuinmuur. De bakken dateren uit het eerste kwart van de twintigste-eeuw.
Rhijnestein 2
3945 BD
Omschrijving IJzeren ZONNEWIJZER op hardstenen sokkel in Lodewijk XIV-stijl, afkomstig van het landgoed Wickenburgh, gelegen in de tuin op het voorterrein van het huis Rhijnestein. De zonnewijzer dateert rond de eeuwwisseling, mogelijk ouder. Waardering ZONNEWIJZER behorende tot de buitenplaats Rhijnestein van algemeen belang: - vanwege materiaalgebruik en architectonische vormgeving; - als karakteristiek en functioneel onderdeel van de buitenplaats
Rhijnestein 2
3945 BD
BRUG over de Kromme Rijn uit 1867, toegang gevend tot de buitenplaats. De brug is gesitueerd aan de toegangslaan van de dorpskern naar het huis.Brug op bakstenen brughoofden met natuurstenen hoekblokken waarop ijzeren liggers geplaatst ondersteund door gietijzeren jukken en een houten wegdek, ijzeren brugleuningen.
Brug over de Cother Grift BRUG over de Cother Grift uit de tweede helft van de negentiende-eeuw naar de Beukenlaan. Brug op bakstenen brughoofden met natuurstenen hoekblokken waarop ijzeren liggers geplaatst en een houten wegdek, ijzeren brugleuningen.
Rhijnestein 3
3945 BD
Noordelijk van het huis Rhijnestein aan de Nieuwe Weg tussen trianon en boomgaard gelegen, vrijstaande tuinmanswoning in 1902 gebouwd in opdracht van W.A. van Beeck Calkoen
De Brink
3945 BE
BOERDERIJ, 'Herberg van Friesland' geheten, onderdeel van het gelijknamige boerderijcomplex. De boerderij is gelegen aan de noordzijde van De Brink op de hoek met de oprijlaan naar Rhijnestein. De boerderij is van het zogeheten T-huis-type; het voorhuis ligt evenwijdig aan de straat en loodrecht hierachter staat de stal. Door de ligging in de nabijheid van de rivier heeft het gebouw een aflopend beloop.
Rhijnestein 2
3945 BD
HEK behorende tot de buitenplaats Rhijnestein. Het hek bevindt zich thans (2005) in verwaarloosde toestand langs de Nieuwe weg. Er bestaan plannen om het hek te laten restaureren en op te stellen op de overgang Beukenlaan-Oude laan. Over de oorspronkelijke positionering van het hek zijn geen gegevens bekend.
De Brink 6
3945 BE
STENEN STAL, onderdeel van het boerderijcomplex 'Herberg van Friesland'. Blijkens het jaartal in de sluitsteen is de stal gebouwd in 1900. De stal ligt vrijstaand ten westen van de boerderij, met de nok van het dak evenwijdig aan de straat. Het gebouw bestaat uit één bouwlaag met een zadeldak tussen topgevels. Het dak is gedekt met elkaar afwisselende banen van rode en grijze pannen.
De Brink 6
3945 BE
Het ERF van het boerderijcomplex 'Herberg van Friesland' vertoont niet de gebruikelijke opzet van een boerenerf in deze streek, maar is een inmiddels vrij zeldzaam voorbeeld van een boerderij met erf gelegen binnen de dorpsstructuur. De boerderij vormt dan ook een onderdeel van de bebouwing als afsluiting van de noordelijke wand van De Brink. Het eigenlijke erf ligt achter de boerderij en links hiervan.
Sitemap Home Omhoog