Cothen
Geschiedenis In het Kort
Navigatie: / home / geschiedenis / geschiedenis in het kort

Historie Cothen

Historie Cothen in jaartallen

1387 De Cotherweg, tussen Langbroek en Cothen wordt voor de eerste keer in een officieel document genoemd.

1460 Het St. Agnes kerkje krijgt een klok; hij weegt 'elfhonderd pond' en wordt gewijd aan Maria.

1482 Brandschatting moest betaald worden aan de Utrechtenaren en het vee werd in beslag genomen. Dit omdat de Cothenaren de kant hadden gekozen van de Hollanders tegen Utrecht.

1520 Het St.Agneskerkje krijgt een sacristie met crypte aan de noordzijde. De toen gebouwde schouw en nis (voor een lamp) zijn nog aanwezig. De crypte was bedoeld als grafkelder voor kasteel Rhijnestein.

1560 Op een kaart staat aangegeven een houten standermolen op de plaats van de huidige molen Oog int Zeil'.

1581 De St. Agneskerk wordt toegewezen aan de Ned. Herv. Kerk.

1593 Kerkvisitatie, waaruit blijkt dat de koster ook schoolmeester is, maar alleen in de winter school houdt.

1632 Cothen heeft 240 inwoners.

1672 Het St.Agneskerkje wordt door de Fransen verwoest. Alleen het koor blijft overeind. Het herstel duurt tot 1735.

1680 Ruzie tussen de Ridder van Groenestein (bewoner van het kasteel) en het kerkbestuur over de brug naar het kasteel.

1745 Cothen wordt geroemd om het goede graan dat van de landerijen komt; het is 'bij de Backers zeer gesocht ende gepresen'.

1777 De bestaande molen wordt eigendom van de familie van Eck. Hij zat dat blijven tot het moment van restauratie in 1986.

1808 Cothen heeft 200 inwoners.

1812 Samenvoeging van Cothen en Dwarsdijk.

1815 Cothen heeft nu 521 inwoners, 2 kerken, 1 molen, 63 woonhuizen, 40 boeren- of keuterwoningen. Het kent verzorgende ambachten, zoals timmerman, wagen- maker, hoefsmid, bakker, kleermaker, schoenmaker, maar vooral landbouwers. Fabrieken ontbreken.

1827 Het kasteel Rhijnestein komt in handen van Mevr. van Beeck Calkoen-van Westrenen. Sindsdien blijft het kasteel familiebezit.

1828 Koninklijk Besluit dat de gemeentebesturen van Doorn, Langbroek, Cothen en Wijk bij Duurstede verplicht tot goed onderhoud van de wegen die deze plaatsen verbinden. Provinciale Staten zullen toezicht houden.

1836 Verslag van de schoolinspecteur. De school telt iets meer dan 200 leerlingen en het lokaal (in de Ned. Herv. Kerk) is te klein.

1838 Nieuw R.K kerkgebouw aan de Hinkerstraat.

1841 Cothen heeft 560 inwoners; zij wonen in 86 huizen.

1842 Weer bezoek van de schoolinspecteur. 'Het onderwijs is verbeterd. Men zong op het gehoor, dus zonder kennis der nooten. Het rekenen uit het hoofd werd voldoende beoefend'

1858 Inrichting begraafplaats hoek Hinkerstraat-Kerkweg; gedeeltelijk bestemd als particuliere begraafplaats voor de Familie Van Beeck Calkoen. De begraafplaats blijft in gebruik tot 1978.

1865 Nieuwbouw Openbare School aan de Brink. Daarvoor was de school gehuisvest in de sacristie van de Ned. Herv. Kerk.

1870 Het onderhoud van de wegen tussen de verschillende plaatsen wordt de taak van de provinciale waterstaat.

1873 Bouw van een woonhuis tegen de oorspronkelijke kasteeltoren 'Rhijnestein'. In

1887 wordt de linkertoren gebouwd.

1881 Bouw van het Raadhuis (Dorpsstraat 19-21). Hiervoor werden de vergaderingen gehouden in café 'Het Molentje'.

1885 Opening Spoorlijn Doorn-Wijk bij Duurstede door de Ooster Stoorntrarn Maatschappij'.

1885 Opening Ned. Herv. Begraafplaats aan de Groenewoudseweg.

1900 Cothen heeft 795 inwoners.

1906 De H. Petrus en Paulus. Kerk wordt op 29 mei geconsacreerd.

1921 Bouw St. Carolusschool.

1923 De molen iOog int Zeil' wordt buiten gebruik gesteld; Obn jaar later worden de wieken en de kap verwijderd.

1932 Sluiting spoorlijn Doorn - Wijk bij Duurstede door de OSM.

1934 Op de Brink wordt een muziektent gebouwd.

1940 Cothen heeft 1014 inwoners.

1947 Oprichting Brandweercorps Cothen.

1952 Eerste uitbreidingsplan voor Cothen goedgekeurd in de gemeenteraad. Het betrof beperkte bebouwing tussen de Kerkweg en de Achterdijk (later omgedoopt tot Willem Alexanderweg).

1953 Vaststellen gerneentewapen Cothen: 'In sinopel een golvende linkerschuinbalk van zilver, vergezeld van een gouden vrijkwartier, waarin een lelie van keel, en in de linkerbenedenhoek van drie zesspakige raderen van goud. Het schild gedekt door een gouden kroon van drie bladeren en twee paarlen'.

1955 Afscheid van onderwijzer H.C.van Groningen; hij werd opgevolgd door J.C.van Velsen.

1958 Gemeentesecretarie verhuist van Dorpsstraat 19-21 (Het Raethuis) naar de woning behorende bij de openbare school (Dorpsstraat 30, een deel van het huidige gemeentehuis).

1962 Bouw van de brandweerkazerne aan de Kerkdwarsweg.

1964 Brand in het 'Koel- en Vrieshuis van Dijk'.

1969 Brand in Café 'De Kroon" op de hoek van de Kerkweg en de Kerkdwarsweg.

1970 Ontstaan kruispunt door aanleg provinciale weg van Wijk bij Duurstede richting Werkhoven.

1971 Bouw van de Beatrixschool aan de Beatrixstraat (nu Kromme Stelakker).

1973 Het oude raadhuis wordt definitief verlaten; de oude openbare school (Dorps- straat 30) wordt gemeentehuis.

1976 Besternrningsplan 'Dorp' vastgelegd. We hebben vanaf dan een beschermd dorpsgezicht Cothen'.

1978 Openstelling begraafplaats aan de Groenewoudseweg.

1980 Cothen heeft 2332 inwoners.

1981 Restauratie van de Ned. Herv. Kerk.

1985 Rhijnestein wordt gerestaureerd.

1987 De molen iOog int Zeil' wordt gerestaureerd.

1991 Poortgebouw van Rhijnestein wordt gerestaureerd.

1992 Cothen heeft 2464 inwoners.

1995 16 september: Cothen gaat op de foto.

1995 Op 31 december verliest Cothen haar zelfstandigheid.

1996 1 januari: Cothen, nu gemeente Wijk bij Duurstede, 870 jaar oud.
Sitemap Home Omhoog